Ett överlägset verktyg för er fritidsverksamhet

Vi hjälper er att nå ut till fler ungdomar och knyta dem närmre fritidsverksamheten. Vi vill öka förutsättningarna för dagens ungdomar att skapa en meningsfull fritid, träffa lika- och oliksinnade för att förhoppningsvis främja ungdomars långsiktiga välbefinnande och psykiska hälsa.

Hoppa på projektet och var med och utveckla framtidens digitala fritidsverksamhet

dmp

Nätmobbing

Friends rapporterade i fjol att var femte barn i Sverige utsatts för någon sorts nätmobbning 2021. Samtidigt kom statistik om att bara 4 procent av unga i åldrarna 16–25 år hade besökt en fritidsgård varje månad samma år. Rädda barnen säger att fritidsgården kan spela en viktig roll när det kommer till att ge barn med ojämlika uppväxtvillkor och begränsade möjligheter en trygg miljö och meningsfull fritid, samt främja psykisk hälsa och ge framtidstro.

Digital fritidsgård

Vi frågade oss, kan vi använda den senaste tekniken för att bidra till att locka fler ungdomar till fritidsgårdarna och på kuppen bidra till en tryggare internetmiljö? Vi såg framför oss en digital variant på en fritidsgård som både kompletterar och stärker arbetet på de fysiska fritidsgårdarna. En digital fritidsgård som är kul, engagerande och meningsfull för ungdomarna. Där personalen har full kontroll, kan nå grupper man annars har svårt att nå och samarbeta med andra digitala fritidsgårdar över kommungränserna.

dmp
dmp

Framtagen tillsammans med fritidsledare & ungdomar

Mjukvaruutvecklingsbolaget Bufferleaf har i nära samarbete med Umeå kommuns fritidsförvaltning utvecklat en första prototyp tillsammans med fritidsgårdspersonal och ungdomar. Prototypen är ett möte mellan modern speldesign, viktiga värden kopplat till arbete med barn och unga, och fritidsgårdspersonalens behov och förutsättningar.

Ett verktyg för fritidsledare

Den digitala fritidsgården är lätt att använda, inga särskilda tekniska förkunskaper krävs. Det är fritidsledaren som är spelledare, alltså bestämmer vilka aktiviteter som ska erbjudas vid en särskild tidpunkt. Precis som på de fysiska. Fotoutmaningar, schackturneringar, pokemon-vandringar, träningspass, Minecraft Build Challenges, poetry slams, utklädningstävlingar – bara fantasi sätter gränser. Aktiviteterna kan spegla vad som händer på de fysiska gårdarna och locka ungdomar dit, eller vara friststående.

dmp
dmp

Vuxennärvaro & trygghet

Värden som vuxennärvaro och trygghet har varit bärande i utvecklingsarbetet från dag ett. Exempelvis, plattformen är utvecklad så att stötande eller kränkande meddelanden flaggas för fritidsledaren så hen kan agera på detta och all data lagras på svenska servrar så personuppgiftshanteringen är säkrad enligt de lagar som finns. Inlogg sker via kommunens valda system så som bankID, frejaID, eduID, etc.

Samarbete mellan kommuner

Visionen är att utveckla plattformen så att den gör det möjligt för digitala fritidsgårdar i olika kommuner eller till och med i hela landet att samarbeta med varandra. Det skulle betyda ett ännu rikare utbud för ungdomarna, och att personalen kan utveckla sin digitala fritidsgård och sina arbetssätt tillsammans med andra. Varför inte ett samarbete inlandskommuner emellan?

dmp
Icon Value

Ökad inkludering

Tillgängliggör ett socialt utbyte mellan ungdomar över hela kommunen och skapar tillfällen att komma in i umgängen som man annars inte hade stött på.

Icon Value

Hög säkerhet

Med konstant närvaro av fritidsledare (även passiv) går mobbning ej obemärkt förbi och ungdomar kan känna sig trygga.

Icon Value

Följer GDPR

All data hanteras och lagras i Sverige vilket tillgodoser de krav som finns på kommuner. Ni kan alltså med gott samvete använda plattformen.

Icon Value

Verktyg för fritidsledare

Plattformen är tänkt att användas som ett verktyg för fritidsledare att kombinera med den fysiska platsen för att möjliggöra deltagande för alla ungdomar.

Icon Value

Deltagande design

Utformandet av platsen görs tillsammans med ungdomar och fritidsledare för att tillgodose de krav och förväntningar som finns på en sådan plats.

Icon Value

Förena kommuner

Vi skapar ett samarbete mellan kommuner och regioner. En unik möjlighet för ungdomar att skapa ett socialt utbyte och umgås med ungdomar från andra kommuner.

dmp

Vem är vi?

Vi som utvecklar är ett team av tre studenter sistaårs-studenter inom masterprogrammet Human Computer Interaction & User Experience och Civilinjengörsprogrammet .... Vid sidan av våra studier har vi drivit företaget Bufferleaf AB. Vi vill nu använda våra kunskaper för att motverka psykisk ohälsa bland ungdomar genom att arbeta med ensamhet, trygghet och mobbing. Vi tar hjälp av den senaste tekniken och har bred kompetens inom områden som mjukvaruutveckling och interaktionsdesign.

staff

Noah Öberg

Bufferleaf

noah.oberg@bufferleaf.se
staff

Simon Rickardsson

Bufferleaf

simon.rickardsson@bufferleaf.se
staff

Hampus Eriksson

Bufferleaf

hampus.eriksson@bufferleaf.se
Nu krokar vi arm!

Nu öppnar den Digitala Fritidsgården upp för fler kommuner att ta det första steget mot att förverkliga sin alldeles egna digitala fritidsgård och vara med och påverka hur plattformen utvecklas långsiktigt. Som kund kan du engagera ungdomarna i din kommun och låta dem påverka i sin tur. Vi träffar gärna dig för att berätta mer och visa ett demo. Befinner du dig i Västerbotten kan vi svänga förbi men vi kör även digitalt.

Digitala mötesplatsen

Framtidens säkra och självklara val för fritidsgårdar digitalt.

Copyright 2022

Tjänster

  • Fritidsgården (Kommer snart)
  • Admin dashboard (Kommer snart)