Verktyg för er fritidsverksamhet

Vi hjälper er att nå ut till fler ungdomar och knyta dem närmre fritidsverksamheten. Vi vill öka förutsättningarna för dagens ungdomar att skapa en meningsfull fritid, träffa lika- och oliksinnade för att förhoppningsvis främja ungdomars långsiktiga välbefinnande och psykiska hälsa.

dmp

Andelen barn som utsatts för näthat har nästan fördubblats

Andelen ungdomar i åldern 12–19 år som har blivit utsatta för näthat eller negativt innehåll riktat mot dem har nästan dubblerats från 9 procent år 2021 till 17 procent år 2022. Denna ökning ses bland både högstadie- och gymnasieelever, och det påverkar lika många flickor som pojkar. Samtidigt är det värt att notera att inte ens hälften av föräldrarna är medvetna om att deras barn har varit utsatta för näthat eller negativt språk på internet. Svenskarna & Internet

Digital fritidsgård

Vi frågade oss, kan vi använda den senaste tekniken för att bidra till att nå ut till fler ungdomar och på kuppen bidra till en tryggare internetmiljö? Vi såg framför oss en digital variant på en fritidsgård som både kompletterar och stärker arbetet på de fysiska fritidsgårdarna. En digital fritidsgård som är kul, engagerande och meningsfull för ungdomarna. Där personalen har full kontroll, kan nå grupper man annars har svårt att nå och samarbeta med andra digitala fritidsgårdar över kommungränserna.

dmp
dmp

Framtagen tillsammans med fritidsledare & ungdomar

Mjukvaruutvecklingsbolaget Bufferleaf har i nära samarbete med Umeå kommuns fritidsförvaltning utvecklat en plattorm tillsammans med fritidsgårdspersonal och ungdomar. Plattformen är ett möte mellan modern speldesign, viktiga värden kopplat till arbete med barn och unga, och fritidsgårdspersonalens behov och förutsättningar.

Ett verktyg för fritidsledare

Den digitala fritidsgården är lätt att använda, inga särskilda tekniska förkunskaper krävs. Det är fritidsledaren som är spelledare, alltså bestämmer vilka aktiviteter som ska erbjudas vid en särskild tidpunkt. Precis som på de fysiska. Fotoutmaningar, schackturneringar, pokemon-vandringar, träningspass, Minecraft Build Challenges, poetry slams, utklädningstävlingar – bara fantasi sätter gränser. Aktiviteterna kan spegla vad som händer på de fysiska gårdarna och locka ungdomar dit, eller vara friststående.

dmp
dmp

AI-stödd trygghet

Värden som vuxennärvaro och trygghet har varit bärande i utvecklingsarbetet från dag ett. Plattformen är utvecklad så att stötande eller kränkande meddelanden flaggas för fritidsledaren så att hen kan agera på detta utan att vara beroende av aktiv övervakning. All data lagras på svenska servrar så personuppgiftshanteringen är säkrad enligt de lagar som finns. Inlogg sker via kommunens valda system så som bankID, frejaID, eduID, etc.

Samarbete mellan kommuner

Visionen är att utveckla plattformen så att den gör det möjligt för digitala fritidsgårdar i olika kommuner, eller till och med i hela landet, att samarbeta med varandra och dela resurser. Det skulle betyda ett ännu rikare utbud för ungdomarna, och att personalen kan utveckla sin digitala fritidsgård och sina arbetssätt tillsammans med andra. Varför inte ett samarbete inlandskommuner emellan?

dmp
Icon Value

Ökad inkludering

Tillgängliggör ett socialt utbyte mellan ungdomar över hela kommunen och skapar tillfällen att komma in i umgängen som man annars inte hade stött på.

Icon Value

Hög säkerhet

Med konstant närvaro av fritidsledare (även passiv) går mobbning ej obemärkt förbi och ungdomar kan känna sig trygga.

Icon Value

Följer GDPR

All data hanteras och lagras i Sverige vilket tillgodoser de krav som ställs på kommuner. Ni kan alltså med gott samvete använda plattformen.

Icon Value

Verktyg för fritidsledare

Plattformen är tänkt att användas som ett verktyg för fritidsledare att kombinera med den fysiska gården för att möjliggöra deltagande för alla ungdomar.

Icon Value

Deltagande design

Utformandet av platsen görs tillsammans med ungdomar och fritidsledare för att tillgodose de krav och förväntningar som finns på en sådan plats.

Icon Value

Förena kommuner

Vi skapar ett samarbete mellan kommuner och regioner. En unik möjlighet för ungdomar att skapa ett socialt utbyte och umgås med ungdomar från andra kommuner.

dmp

Vilka är vi?

Vi som uyvecklar är ett team av två Civilingenjörer men inriktning mot datavetenskap, en Master inom HCI & UX design och en serieentreprenör. Vi kombinerar våra kunskaper på bästa möjliga sätt för att motverka psykisk ohälsa bland ungdomar genom att arbeta med ensamhet, trygghet och mobbing, samt att öka det sociala utbytet ungdomar emellan. För att göra detta tar vi hjälp av den senaste tekniken och har bred kompetens inom mjukvaruutveckling, AI, interaktionsdesign & affärsutveckling.

staff

Noah Öberg

Implementation & infrastruktur

noah.oberg@bufferleaf.se
staff

Alex Prowse

Projektledning

alex.prowse@bufferleaf.se
staff

Simon Rickardsson

Mjukvaruutvecklare

simon.rickardsson@bufferleaf.se
staff

Hampus Eriksson

UX & Kundansvar

hampus.eriksson@bufferleaf.se
Nu krokar vi arm!

Nu öppnar den Digitala Fritidsgården upp för fler kommuner att ta det första steget mot att förverkliga sin alldeles egna digitala fritidsgård och vara med och påverka hur plattformen utvecklas långsiktigt. Som kund kan du engagera ungdomarna i din kommun och låta dem påverka i sin tur. Vi träffar gärna dig för att berätta mer och visa ett demo. Befinner du dig i närheten av Västerbotten kan vi svänga förbi men vi kör även digitalt.

Digitala mötesplatsen

Framtidens säkra och självklara val för fritidsgårdar digitalt.

Copyright 2023